INFO fra styret » Holdningskontrakt MIF

Holdningskontrakt for medlemmer i Mjøndalen Idrettsforening

MIFs verdier er:

ÆRLIGHET, RESPEKT OG INKLUDERING – må alltid gå foran

MIFs utøvere, ledere, trenere, dommere og frivillige og medlemmer for øvrig skal opptre i samsvar med verdiene (vedtatt at MIFs styre i 2013). I dette ligger:

Vi holder det vi lover og har en åpen kommunikasjon.
Vi har respekt for andre og gjør alltid vårt beste.
Vi har forståelse for andr es meninger og kulturer.
Vi tar vare på hverandre og bidrar til at alle føler tilhørighet.
Vi forplikter oss til å stille på klubbens dugnader.
Medlemmer plikter å betale medlemskontingent og aktivitetsavgift til den gruppa man er aktiv i .

 

Det kan medføre konsekvenser for medlemmet ved brudd på MIFs verdier.

Fair Play-reglene vedtatt av NIF skal følges av alle MIFs utøvere.

MIFs styre og gruppeledere plikter å gjøre MIFs verdier kjent for alle i sine grupper.

 
Våre samarbeidspartnere