Nyheter » 2020 » Oktober » Stengt Turnloft

2020 | August - September - Oktober - November

Stengt Turnloft

15.10.2020

Midlertidig stengt fra torsdag 15 oktober

Etter en befaring fra kommune og brannvesen i går så må det utredes en ny brannprosjekterings rapport grunnet at bygget ender i en ny brannklasse under utbedring og med barn inne under arbeid. Denne rapporten må utarbeides og det er flere krav som må på plass. Derfor får vi ikke lov til å turne noe mer pr idag. Det blir møte til uken med direktør for kultur, by- og stedsutvikling for å se litt på muligheter. Plan-og bynings behandlingen må gå sin gang dessverre. Rådmann vil pr nå ikke gå inn og overstyre denne. Vi gir oss ikke ,men frem til vi vet noe så er det opphør i bruk av lokalet fra og med 15/10-2020

 

Hilsen

Turnstyret

 
Våre samarbeidspartnere