Nyheter » 2020 » September » Status Turnloftet og midlertidig dispensasjon for bruk

2020 | August - September - Oktober - November

Status Turnloftet og midlertidig dispensasjon for bruk

01.09.2020

Den 25 august på møte i Hovedutvalget for tekniske tjenester ble det enstemmig vedtatt at Borgersen AS får 2 år midlertidig bruks dispensasjon til turn og treningssenter mot at brannkrav i etasjeskille og brannsikring av rømningsvei blir gjennomført.

Det har vært en lang vei hit vi er i dag. Når vi fikk beskjed i våres om at ting ikke var korrekt regulert ihht bruk i Ryghgt.2 var dette et realt trøkk i magen for alle i MIF Turn og MIF sentralt. Men det ble ikke pålagt noe bruksforbud, slik at vi kunne fortsette som før inntil nærmere beskjed ville komme. Det var satt en dato for befaring i mars, men ettersom Covid-19 satte en stopper for dette så kunne vi være Turnloftet etter at det ble lettet på restriksjoner for barneidretten og frem til skoleferien

Men i midten av juni kom det kontrabeskjed etter befaring. Det ble da satt en dato for straffegebyr om det ble gjennomført turn og trening i Ryghgt.2. Så kom sommerferien og ting ble lagt litt på is. Det vi ikke visste var at det på møte i kommunen i juni var en enighet om at det måtte på plass en løsning for at ikke nesten 250 barn ikke skulle ha et fritidstilbud å gå til.

Det ble derfor gjennomført et planmøte sammen med Borgersen AS for å kunne sende inn en midlertidig søknad om dispersjon for en periode. Men det ble her satt et krav fra Kommunen, rådmann og teknisk etat om at brannsikring i etasje skille mellom 2-3 etasje samt en branncelle ved rømningsvei.

I etterkant av dette planmøte ble det sendt inn søknad fra Borgersen AS som var i tråd med det som ble gjennomgått i dette planmøte. Borgersen AS har hele tiden vært opptatt av at vi i MIF turn skal kunne ha et sted å være og et tilbud å ha til alle som vil turne i vårt lokalmiljø.

Etter at det ble kjent at søknad var sendt inn gikk MIF ut i mediene for å prøve å yte litt press på lokale politiske krefter og 10 dager i forkant av møte 25 august ble det lagt ut sakspapirer hvor det var veldig gledelig å se at søknad vedr. Rygght.2 var på sakslisten. Det er jo aldri noe garanti på at saker kommer med men lite visste jo vi om møte i juni.

I sakspapirene lå det også en innstilling fra rådmann som baserte seg på gjennomført planmøte og politisk møte i juni. Det var nå et offentlig dokument som ga oss gode grunner til å håpe at ting ville ordne seg. Politiker Thor Sigurd Syvaldsen gikk samme dag ut i avisen og fortalte om Rådmannens innstilling i saken.

I mellomtiden måtte vi finne et alternativ hvor vi kunne trene for alle turnere. Men det er ikke bare bare å finne et egnet lokale med stor plass og høyt under taket. Det har derfor vært noen turner på Rush samt utetrening inntil vi var så heldige å få noen uker i fotballhallen. Vi prøvde i Hokksundhallen, hadde samtaler med Eagles og ringte Eiker Motorshop. Vi fikk tilbud om noe, men på langt nær nok for å kunne tilby et fullverdig tilbud til alle våre turnere. Og en husleie på 40-45 tusen i måneden var relativt stift for MIF Turn.

For å sette i gang med brannsikring av Turnloftet måtte det foreligge et endelig vedtak og det kom 25 august. Jeg fulgte selv møtet på nettet og jublet som en sangfugl når det ble enstemmig vedtatt.

Men jeg ble brått dratt litt ned på jorda igjen når jeg så kostnadsanslaget på jobben. Det var satt til å koste i underkant av

700 000,- kroner.

Snakk om et godt slag i mellomgulvet. Jeg kan med hånden på hjertet si at det kom noen gloser som ikke passer seg her. Men etter å ha tenkt meg om så har vi fått til en løsning som er helt fantastisk og som har redusert kostnaden enormt om jeg kan si det på den måten.

Hør bare her:

* Tømrerlinjen på Åssiden yrkesskole stiller med skoleelever som skal gjøre jobben.

* Carlsen Fritzøe på Kongsberg har sponset oss med Rockwool til en helt fantastisk pris.

* Norgips har sponset oss med all gips til hele jobben.

Det har vært et helt fantastisk respons når vi har henvendt oss for hjelp til å klare å få jobben gjort. Nå håper jeg bare at vi klarer å få alt på plass slik at vi kan ta i bruk Turnlofet etter høstferien.

Det hører med i saken at Borgersen AS har i etterkant av vedtaket 25 august, sendt inn søknad om dispensasjon til å benytte Turnloftet mens arbeidet pågår. Så nå gjenstår det å se om de klarer å fremskynde denne søknaden politisk før vi er ferdige med jobben .

Tusen takk til alle foreldre og deres tålmodighet med oss i denne tiden.

Hilsen

Lill-Hege

Leder MIF Turn

 

 

 
Våre samarbeidspartnere