Partier » Saltoparti

Salto 1-6 klasse for gutter og jenter

 SALTO gutter og jenter 1-6 klasse - Grunnleggende turn

SALTO står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn, Oppvisning.

Trening 1 gang i uka

På dette partiet kan du få prøve masse forskjellig. Matteøvelser, hoppe på kasse, og hopp i trampett er en del av innholdet på dette partiet. I tillegg er det også muligheter for å prøve seg i forskjellige apparater samt grunnleggende turnøvelser. Her kan du være med om du vil trene litt turn for å ha det gøy, eller om du ønsker å trene litt mer - partiene tilpasses gymnastenes nivå! På dette partiet vil det også være muligheter for å delta på SALTO konkurranser. Saltokonkurranser er åpne for alle til å delta på sitt eget nivå for de som ønsker litt ekstra utfordringer å bryne seg på, men dette er frivillig og kun et tilbud til de som ønsker det, men deltakelse i konkurranse krever noe ekstra innsats (jevnlig oppmøte på trening).

NB! Konkurransedeltakelse kun fra 8 år og oppover grunnet barneidrettsbestemmelser!
Gymnaster som deltar i SALTO konkurranser må i tillegg til kontingent til turngruppa og medlemsavgift til hoved foreningen betale konkurranselisens for å få en utvidet forsikring i tilfelle uhell.

 
Våre samarbeidspartnere